دسته: جامعه

نیم روز گردش ما تو الکامپ

تو این پست می‌خوام در مورد نیم روزمون که صرف الکامپ ۲۲ شد بنویسم. ما روز اولش رفتیم، البته فقط سالن ۱۸ که واسه استارت‌آپها بود رو گشت زدیم.

بیشتر به خاطر این بود که باید به عماد شکلاتی که وعده داده بودم رو بدم و خب دوست هم داشتیم ببینیم چه ایده‌‌هایی هستن و چقدر کار کردن و … . تو این بین :

Let’s begin

A years ago our English teacher said :

improve your speaking and writing skills by use using it in public. For example If you are a blogger, write a post in English. And try to fix correct your mistakes every time. After a while you’ll see some improvement.

It looks great, but in the other hand there are negative and nosy people. Some days a go ago,  I saw a tweet making fun of someone that wrote his biography in English. Probably he had some grammar mistakes. So are there any thing to laugh? The important issue question is, why do some people make fun of making fun of others or why are some people nosy? Nobody is perfect, and all of us try to get better. Believe me, our society is sick, if some thing something is wrong, why we don’t try to fix it instead of making a fun of it? I remember when I was tweeting in English 3 years a go ago some one someone said or tweeted “Are there any English speakers who follow you? so why are you tweeting in English?” Excuse me!!!! keep your noise out of my business.

I do like to learn and experience, certainly I will make mistakes in my way and never afraid or shamed ashamed to find them out. You can be the person who makes fun of others, talks behind of them behind them and keep your noise on their life or help them and yourself and moving to move forward. This is your life.

I strongly separated myself and my family stay away from negative and noisy people. And here it is, after a year I wrote and published my first post in English. I’ll try it again and again, because it helps me and like it. And I know nothing and nobody can bring me down.

🙂

آدمها فقط آدمن همین : یه سناریو کوچیک از مهندسی اجتماعی

یه توییتی امروز زدم با این مفهوم که وقتی کسی تو نت بهمون میگه من این رو فقط به تو گفتم، داره سعی می‌کنه ما رو وادار کنه که قبول کنیم یه چیز با ارزشی رو داده به ما. و این میتونه حقه باشه. نظرتون چیه یه مثال بزنم یا یه سناریو رو با هم بریم؟ 🙂 رفتیم که بریم

برای اسم شخصیت‌هام :

A  : هکر بد یا حتی هکر هم نیست یه آدم بد

B : آدم نا آگاه

C : اسم فیک A

رو در نظر میگیرم تا هیچ جنسیتی وسط نباشه.