پادکست پس از تاریکی قسمت ۶

قسمت بعدی داستانمون که میشه فصل ۶ یا واسه ساعت ۱:۵۶ صبح خیلی کوتاه بود و خواستم که زود ضبط و منتشرش کنم 🙂

بریم قسمت ۶ام پادکست کتاب پس از تاریکی رو بشنویم

این هم نسخه آزاد ogg

برای دانلود نسخه mp3

آهنگ‌هایی که انتخاب کردم رو مثل همیشه دوست دارم و خیلی خوبن 🙂

آغازین:  Love is a Beautiful Pain – Endless Tears

انتهایی: اسمش هست -Ay ışığında -Under the moonlight

خوب و مهربون باشیم 🙂