یک آزمایش ساده

اون روزی یعنی دقیقا 2 روز پیش عصر، حول و حوش ساعت 7 اینطورا، یکهو به خودم گفتم چرا آدم فقط از بینی یا دهن‌ش نفس می‌کشه، منظورم اینه که چرا نمی‌تونه از هر دو مجرا نفس بکشه همزمان. بعد تست کردم و دیدم که اتفاقا میشه و به پیام هم گفتم و پیام هم تونست. ولی خیلی نمی‌شه ادامه دادش چون حجم هوای زیادی یکهو میگیریم؟ نمی‌دونم حقیقتن،‌ولی خیلی سنگین میشه.

الان که دارم این پست رو می‌نویسم پیام میگه آخه نسرین آدم بصورت ناخودگاه میتونه همزمان از دهن و بینی نفس بکشه. اما من الان اینطور فکر نمی‌کنم، بنظرم خیلی بندرت این پیش میاد، یعنی نه اینکه من مدام 24 ساعته طرز نفس کشیدنمو مانیتور کنم اما خودم میفهمم که یا از دهنه یا بینی، نه هر دو.

در هر حال چیزی بود که به ذهنم رسید و در موردش خواستم بنویسم.

فرندلی جسچر