زن: طلاقت می‌دم -دوران وایکینگها-

داشتم درباره والکیری‌ها چیز میز مي‌خوندم و لینک از اون صفحه به اون یکی صفحه و خلاصه چیزهای باحالی خوندم. چیزهایی که نمي‌دونستم و برام خیلی عجیب اومد. مثل همیشه دوست دارم چیزی که یاد گرفتم یا فهمیدم رو بنویسم. حالا چی فهمیدم:

وایکینگ‌ها تو سده ۸ تا ۱۱ میلادی زندگی می‌کردن دیگه!‌ ما الان سده ۲۱ میلادی هستیم، یعنی وایکینگها ۱۳ سده پیش بودن. اوکی چرا دارم هی تاریخ‌ها رو میگم؟ چون زنان تو دوران وایکینگ‌ها آزادی و قدرت بیشتری نسبت به زن‌های هم دوره خودشون و البته که چه عرض کنم صد البته نسبت به زن‌ها تو بعضی جاها همین دوران خودمون داشتن.

تو دوارن وایکینگ‌ها ، موقع ازدواج هر چند خانواده‌ها با هم در این باره گفتگو و مذاکره می کردن اما زن هم می‌تونست حرفش رو بزنه! این که چیزی نیست؟ اوهوم موافقم ولی برای اون موقع خیلی هم فوق‌العاده بوده، حالا این چی: زن می‌تونست شوهرش رو طلاق بده! یعنی می‌گفت اوکی دیگه نمي‌خوام تو رو یا زندگی با تو رو نمی‌خوام و طلاقت می‌دم!‌ برای اینکار کافی بود شاهد بیاره و جلوی اونها بگه که شوهرم رو طلاق دادم.مثلا اگه مرد میرفت سرزمین دیگه و نمیومد، یا مرد سه بار زن رو کتک می‌زد، یا اگه مرد به شدت دچار فقر مالی میشد و اینها زن می‌تونست طلاقش بده! بعد طلاق هم بچه‌های کوچک با مادرشون می‌رفتن و بزرگترها هم بر اساس ثروت و قدرت بین خانواده پدر و مادر ‌ تقسیم میشدن.

موقعی هم که می‌خواستن ازدواج کنن قراردی داشتن که اگر طلاق صورت گرفت مال و اموال اینها چطور تقسیم میشه. وقتی هم شوهر میرفت برای تجارت و وایکینگ‌بازی، زن مالک و صاحب اختیار همه چی بود! تازه زن‌ها فقط کارهای خونه رو نمی‌کردن و مثلا مدیریت زمین‌ها و خونه و مزرعه داری و رسیدگی به بیزینس‌های اینچنینی هم بر عهده کامل زنها بود، بخصوص وقتی که مردها نبودن.

بیش از ۱۰ سده پیش!! من منابع رو گذاشتم اگه دوست داشتین بیشتر بخونین.

منابع:

Women in the Viking Age

What Was Life Like for Women in the Viking Age?