کی خستست؟

کی خستست؟

دشمن

دشمن کیه ؟

حالا هر کی

مرگ بر حالا هر کی

خیلی خوب ، ببینم فرضن فلان کشور فلان آدم یا …. بشه دشمن ما و بگیم که فلانی دشمن ماست و خسته هم هم هست و یه مرگ بر … هم بگیم . چی میشه ؟؟؟؟

اگه دشمن ما خسته باشه میشینه و دیگه کاری نداره چون خسته هستش . اونموقت دفعه بعد به کی میخایم بگیم دشمن. اصن یه سوال چرا دشمن باید وجود داشته باشه؟ تا باهاش بجنگیم ؟؟؟ تا خودمونو به رخ بکشیم ؟؟؟/ خیلی خوب فرضن همه اینا درست هستن اونوقت اگه دشمن خسته باشه که نمیتونیم به آدم خسته و ضعیف خودنمایی کنیم و بجنگیم و پیروز شیم . منصفانه نیست .

پس برای کسی آرزوی خستگی و مرگ رو نکنیم حداقل به خاطر خودمون که بتونیم به رخ بکشیم دیگه ….

حالا هر چی 🙂