برچسب: داستان کوتاه صوتی

داستان صوتی قلعه حیوانات – فصل چهارم

نه من بدقول نیستم .. آماده بود ولی دسترسی نداشتم … تا شب امروز هم فصل 5 رو میزارم … وقتی ضبط کردم و تموم شد متوجه صدای ضعیفش شدم … لطفن ولووم اسپیکراتون رو ببرین بالا 🙂

اینم داستان صوتی قلعه حیوانات  – فصل چهارم

دانلود نسخه mp3

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

سقط جنین (داستان کوتاه)

جمعه خوبی داشته باشین، داستان کوتاه این جمعه عنوانش هست سقط جنین و از کتاب دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد، نویسنده آنا گاوالدا و مترجم الهام دارچینیان . گوینده خودم.

سعی کردم که آروم و با احساس صحبت کنم 🙂

دانلود نسخه ogg